Strona główna

 

 

Katarzyna Piotrowska

Logopeda

Neurologopeda

mgr pielęgniarstwa

Pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie


Zakres oferowanych usług:

  • Diagnoza i terapia dzieci z wadami wymowy
  • Diagnoza i terapia dzieci z obniżoną kompetencją językową (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, afazja, opóźniony rozwój mowy, rozszczep wargi i/lub podniebienia, alalia)
  • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka
  • Diagnoza i terapia osób z afazją
  • Przywracanie zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo - mózgowych
  • Rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi
  • Terapia integracji sensorycznej

 

Zapraszam do korzystania z moich usług.

 

Wszystkim zainteresowanym dogoterapią polecam Dogoterapia Teddykowo: www.e-dogoterapia.pl